herd immunity

A 1-post collection


RSS feed of posts tagged herd immunity

ކޮވިޑް-19 އާއި ހާރޑް އިމިޔުނިޓީ؛ އަދި ސްވިޑެން އަށް ކަޅިއެއް!

މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ޗައިނާގެ ވުހާންއިން ފެނުނު ކޮރޯނާވައިރަސް މިހާ »